fredag 27 mars 2009

ekologi och vegetarianer

Jag läser på DN.se en debattartikel om ekologiskt jordbruk. Författaren menar att på grund av den minskade skörd som ekologisk odling medför, enligt artikeln rör det sig om 50-75% av en konventionell skörd, så är det direkt omoraliskt och ohållbart då detta leder till svält i de fattigare delarna av världen. Vårat jordklot är begränsat, inte minst vad gäller yta, och då gäller det för oss att vara yteffektiva i vår matproduktion. Jag läser även repliken, som mer faller mig i smaken, där argumentationen istället förs för att ekologisk odling är långsiktigt hållbar, och att ett långt mer effektivt sätt att utnyttja jordareal är att gå mot en mer vegetarisk kost.

Något som jag hara haft svårt att förstå när det gäller diskussionen om kött vs. vegetariskt är den snedvridna indelningen. Det är min erfarenhet att överraskande många tycker att det ska vara antingen eller, antingen är du vegetarian, och då ska du inte äta kött, eller så är du köttätare, och då ska du banne mig äta kött varenda dag. Själv äter jag mestadels vegetariskt men det blir nog kött någon eller några gånger i månaden och det är ett system jag är nöjd med.

Jag kallar mig ibland vegetarian men när folk får reda på att jag inte vägrar kött rakt av blir de skeptiska. För mig skulle det ändå kännas ännu mycket mer konstigt att kalla mig allätare. Eftersom min kosthållning i någon mån är ett politiskt ställningstagande vill jag gärna tala om för folk att jag undviker kött, men samtidigt tycker jag för egen del att det (i det här sammanhanget) känns orimligt att begränsa mig efter regler som andra har satt upp. Det som är grunden till problemet är väl att den 'vanliga, allsidiga kosten' som jag är uppvuxen med, till väldigt stor del förlitar sig på kött. Vegetarianism definieras alltså utifrån sin motpol och inte från en tänkt medelpunkt mellan två ytterligheter. Den här medelvägen finns det, så vitt jag vet, inget bra namn för och då blandas den ibland samman med den köttiga extremen. Hur ska man göra? Vad ska man kalla sig?

0 kommentarer:

  © Blogger template 'Totally Lost' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP