torsdag 30 april 2009

bränt barn

Tjugoårige Bengt sörjer sin döda mor, känslorna spelar flipperspel i honom och kastar honom högt upp, låter honom sedan falla djupt. Fadern har träffat en annan, Bengt hatar och älskar när han inte står oberörd. Tilt.

Till en början har jag lite svårt att komma in i boken, men plötsligt tar den tag och då läser jag ut den nästa dag. Vartannat kapitel har formen av brev från Bengt, vartannat kapitel berättas utifrån av en allvetande observatör. I de avsnitt som Bengt får berätta träder han fram som en väldigt ombytlig naiv idealist. Han dömer sig själv hårt, rättfärdigar sitt beteende i nästa stund. Fördömer självbedrägeriet hårdare än något annat, men är inte ärlig mot sig själv. Det är en ensam, trasig, förvirrad ung man vars sorg inte riktigt vet hur den kan, borde eller får ta sig uttryck. Det hela utmynnar i en Oidipus-historia, fast utan okunskapens förlåtande omständighet. Därför blir också slutet ett helt annat.

Så enkelt skulle allting kunna vara. Ändå reser hon sig inte.
Hon gör det inte därför att hon är förlamad. Inte av rädsla är hon lam, heller inte av lust. Det som binder henne och det som också binder honom är ögonblickets skönhet. Ingenting är ju så vackert som de första ensamma minuterna med någon som skulle kunna älska en och någon man själv skulle kunna älska. Det finns ingenting så tyst som de minuterna, ingenting så mättat med ljuv förväntan. För de få minuterna är det som man älskar, inte för de många som följer. Aldrig mer, vet de, skall någon så vackert hända dem. Gladare skall de kanske bli, hetare också och oändligt nöjda med sina egna kroppar och varandras. Men aldrig mer skall det bli så vackert.
Språket är kort och rakt. Staccato. Orden avslöjar utgivningsdatumet utan att någonsin bli svårläst. Behållningen blir Bengts idealistiska resonemang, sällan håller jag med honom, och när jag gör det får jag snart motstående utgångspunkt presenterad för mig. Just detta blir intressant, det motsägelsefulla som inte leder fram till några svar, men ger nya frågor och ny förståelse.

Titel: Bränt barn
Författare: Stig Dagerman (1948)
ISBN: 91-7263-557-6

0 kommentarer:

  © Blogger template 'Totally Lost' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP