torsdag 30 april 2009

kiva.org

Det här är för bra och vettigt för att inte uppmärksammas. Mikrolån. Inte SMS-lån för folk med spelmissbruk, den andra sorten. Människor i utvecklingsländer behöver pengar för att ta sig ur fattigdom. Antingen kan man ge dem pengar direkt, man kan ge dem bistånd via Röda Korset eller liknande, eller så kan man helt enkelt låna dem pengar. Exempel: Arolyn Mayola på Filippinerna vill köpa in grisar till sin gård, grisar som hon så småningom kommer att sälja, förhoppningsvis med vinst. Hon kontaktar en organisation som ombesörjer administrationen av lån för just sådana projekt. Man kommer fram till huruvida lånet är rimligt, om man tror att Arolyn Mayola kommer att kunna betala tillbaka och man gör upp en avbetalningsplan. Sen kommer hennes låneförfrågan upp på kiva.org. Jag lånar henne 25$ och det gör en massa andra lyckligt lottade personer också. När Arolyn Mayola fått ihop den summa som hon behöver får hon sina pengar och kan sätta sina planer i verket. Månatligen gör hon avbetalningar på lånet och förhoppningsvis kommer hon att ha betalat tillbaka hela summan efter sex månader.

Det finns förstås en risk att låntagaren inte lyckas betala tillbaka lånet och man får inga garantier, men Kiva är en stor organisation och tittar man bakåt i tiden ser man att av de $31,000,000 som har lånats ut har 98,2% återbetalats. Dessutom har Kiva en säkerhetsgradering på sina Field partners, och de som har 4-5 stjärnor har, historiskt sett, återbetalat >99,9%. Om den ekonomiska risken är ett hinder för dig att prova det tycker jag att du ska kolla på deras statistik.

Man kan tycka att jag sticker ut hakan för mycket och tidigt när jag förespråkar det här efter att bara ha varit aktiv själv i tre månader, men det absolut värsta som kan hända är att man får se det som välgörenhet.

Det som gör att jag tycker att det här är så lysande är också att man, genom att kräva en motprestation av mottagaren, lyfter det hela till en jämlik process. Bistånd ges från ovan, även om det är med goda intentioner, och bistånd har absolut en väldigt viktig roll, inte minst vid krig, naturkatastrofer och liknande. Men den stillsamma, vardagliga fattigdomen tror jag bäst bekämpas lokalt av de fattiga, inte av mig. Jag litar på de här främlingarna, både vad gäller deras avsikter med mina pengar, och deras förmåga att ta fram en handlingsplan som håller.

Gör't!

1 kommentarer:

Frid

Gjor'tet!

  © Blogger template 'Totally Lost' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP